Marketing

Marketing je aktívnou a kľúčovou súčasťou našej podnikovej stratégie. Komplexná marketingová komunikácia zastrešuje všetky naše  činností,  v ktorých  centre pozornosti je vždy náš zákazník.

 

Vedieme otvorenú, transparentnú a cieľavedomú komunikáciu.  Za najdôležitejšie považujeme priamy kontakt s Vami, s našimi zákazníkmi.

Preto pravidelne organizujeme odborné podujatia, ako sú napr. Regionálne zákaznícke dni,  Predvádzania či testovania techniky priamo na Vašich poliach,  Exkurzie vo výrobných závodoch, Odborné vzdelávania  a.i..

 

V posledných rokoch sa veľkému  záujmu   teší naša prezentácia na celoslovenských organizovaných podujatiach , na   Dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou,  v Liptovskom Ondreji  alebo v Očovej, taktiež na Dni poľa kukurice v Seliciach.

 

Účasťou na výstavách a veľtrhoch Vám už tradične prinášame veľkolepú prezentáciu spoločnosti a noviniek  v sortimente nami ponúkanej techniky,  náhradných dielov  a v oblasti servisu. Sme pravidelnými účastníkmi vybraných odborných výstav Agrosalón,Agrokomplex, Autosalón,  Trako Gdanszk, Czech Raildays.

O nami ponúkaných novinkách z oblasti poľnohospodárskej techniky  sa môžete dočítať   na stránkach odborných časopisov Moderná mechanizácia, Roľnícke noviny, na webe polnoinfo  a samozrejme na domovskej stránke.

 

Bude nám potešením a cťou ak naše pozvania na aktuálne podujatia  prijmete a  podporíte nás s Vašou aktívnou účasťou. Budeme radi keď Vaše požiadavky, námety na ešte lepšiu a výhodnejšiu spoluprácu nám tlmočíte priamo na podujatiach, osobných stretnutiach, ako aj prostredníctvom našej web stránky.

 

DAKUJEME,  ZA VAŠU  DôVERU!

Kontaktujte nás: marketing@hriadel.sk

FacebookYoutubeWebshopNewsletter