FraRoll 6500 VT

Framest FraRoll 6500 VT.

2012, demo stroj. 6,5 m gumené valce. Odpracované 100 ha. Stroj je k nahliadnutiu v Zlatnej na Ostrove, Železničná 12 na našom stredisku.

Cena 11 000 € bez DPH.

FacebookYoutubeWebshopNewsletter