Služby

Odborné vzdelávanie

Kľúčom k efektívnemu využívaniu strojov je správna obsluha, ovládanie a využívanie  ich všetkých funkcií.

Našim cieľom je poskytovať  služby aj  v oblasti odborného poradenstva partnerom, technikom, preto v priebehu roka organizujeme pravidelné školenia, ktorých hlavnou témou je:

„ Ako správne a čo najhospodárnejšie prevádzkovať traktory Fendt”

Školenia sú určené  zástupcom  partnerských spoločností  - obsluhujúcemu  personálu traktorov aj mechanizátorom.

Bežné tematické celky:

  • Návod k obsluhe  - štruktúra, dôležité kapitoly
  • Bezpečnosť práce na traktoroch
  • Základná údržba
  • Princíp fungovania prevodovky Vario

-          využitie plynulej prevodovky

-          taktiky pre rôzne činnosti

  • Varianty vybavenia traktorov ( Power, Profi, Profi plus)
  • Ovládacie prvky traktorov

- Varioterminál

- Programovanie úvraťového managementu

- Ukladanie nastavenia traktorov do pamäti Variotreminálu

  • Automatické riadenie VarioGuide

 

Každé školenie je spojené s praktickou časťou, vyskúšaním osvojených funkcií priamo na  Fendt traktoroch. Školenie končí odbornými testami a každí úspešní  účastník obdrží certifikát.

 

Termín aktuálnych školení s podrobným programom, uverejníme vždy aktuálne v správach. V prípade Vášho záujmu prosim vyplniť prihlášku vyplniť a vrátiť. Záujemcovia sa môžu registrovať priebežne na servis@hriadel.sk.

FacebookYoutubeWebshopNewsletter