Správy

iso_certifikat

Hriadeľ, spol. s r.o. od roku 2002 sme držiteľmi certifikátu EN ISO 9001:2000. Od tohto obdobia každoročne úspešne obhajujeme tento certifikát a prechádzame revíziami bez nedostatkov. Certifikáciou sme získali seriózne profesijné uznanie a spoločnosť zodpovedá všetkým vyžadovaným požiadavkám a kritériám. 

Spoločnosť Hriadeľ, spol. s r.o. hrá významnú úlohu na slovenskom trhu v oblasti poľnohospodárstva a v predaji strojov a zariadení, ako i v poskytovaní súvisiacich servisných a ďalších služieb zákazníkom. Avšak, táto rola kladie veľkú zodpovednosť na firmu, nakoľko partneri aj dodávatelia majú čoraz vyššie požiadavky a nároky z hľadiska kvality výrobkov a služieb.

Spoločnosť od svojho vzniku v roku 1993 kladie veľký dôraz na udržanie a zvýšenie spokojnosti zákazníkov, preto od samého začiatku firma venuje pozornosť na bezchybný chod ekonomických a výrobných procesov. Toto úsilie viedlo vedenie firmy zaviesť dobre regulovaný dekra-logosystém pre podporu bežných prevádzkových procesov. Na tento účel boli najvhodnejším spôsobom splnené požiadavky noriem manažérstva kvality ISO 9001. Cieľom vedenia spoločnosti bolo medzi prvými získať certifkáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001v oblasti poľnohospodárstva. Tento systém firmu postupne viedol k zdokonaľovaniu vývoja zvyšujúcim sa počtom efektívnych riešení pre každodenné úlohy  v záujme zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Systém manažérstva kvality,  ktorý je zameraný na predaj a prenájom poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a motorové vozidlá, servis poľnohospodárskych strojov a výrobu chladičov pre motorové vozidlá bol uznaný vydávaním osvedčenia certifikačnou spoločnosťou DEKRA Certification Ltd, podľa noriem ISO 9001.

Získaním osvedčenia nastala  zmena v postoji spoločnosti, ktorá sa odvtedy  vyvinula do komplexného systému. Vyvinul sa taký systém, ktorý ďaleko presahuje rámec najužšieho vymedzenia manažérstva kvality. Na základe tohto pohľadu a vydaním normy EN ISO 9001:2015 sme implementovali zmeny v našej spoločnosti v systéme riadenia kvality, a ako dôkaz vo februári roku 2018 sme získali certifikát ako  potvrdenie osvedčenia systému manažérstva kvality podľa najnovších požiadaviek normy.

späť
FacebookYoutubeWebshopNewsletter